MÂM GẮN PAD

Liên Hệ

MÂM GẮN PAD

Số lượng :

MÂM GẮN PAD

Mâm gắn Pad sử dụng cho máy chà sàn đơn và chà sàn liên hợp