Xe dọn phòng khách sạn JT 60

Liên Hệ

Xe dọn phòng khách sạn Italy

Model : JT 60

- Túi Nylon : 60 lít

- Xô chứa nước sạch và dơ : 15 lít x 2

- Dụng cụ ép cây lau nhà

- Giá đỡ dụng cụ làm vệ sinh

Số lượng :

Xe dọn phòng khách sạn Italy

Model : JT 60

- Túi Nylon : 60 lít

- Xô chứa nước sạch và dơ : 15 lít x 2

- Dụng cụ ép cây lau nhà

- Giá đỡ dụng cụ làm vệ sinh